Nỗ lực giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo

25-05-2024, 12:55

Với khối lượng lớn nguồn năng lượng tái tạo tập trung tại 9 tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên đã khiến lưới điện của Công ty Truyền tải điện 3 –PTC3 đơn vị được giao quản lý vận hành luôn ở trong tình trạng đầy và quá tải.

Xem thêm