Nỗ lực tìm kiếm, quy tập, hồi hương liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

21-06-2024, 16:43

Việt Nam hiện có 8 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào qua các thời kỳ. Trong những qua, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Việt Nam trên nước bạn Lào đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được hàng chục nghìn bộ hài cốt liệt sỹ. Nhiều bộ hài cốt có đầy đủ thông tin đã được bàn giao cho thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Lào

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Xem thêm