Nỗi lo thường trực khi mùa nóng đến gần

26-04-2023, 07:25

Cuộc khủng hoảng nước hiện nay là mối quan tâm của tất cả các quốc gia. Ngay cả Mỹ, hàng chục triệu người không có nước uống an toàn, trong khi hơn 2 triệu người đang sống mà không có đủ nước sinh hoạt. Quyền lợi tiếp cận với nguồn nước sạch không phải là điều mà ai cũng có được, ngay cả ở một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

Xem thêm