Nước thải sông Tô Lịch sắp được xử lý

20-04-2024, 18:22

Chắc hẳn ai cũng đã quen với hình ảnh nước sông Tô Lịch thường xuyên ô nhiễm, đen ngòm và bốc mùi. Những năm qua, nhiều giải pháp đã được bàn thảo, thậm chí thử nghiệm để cứu sông Tô Lịch khỏi tình cảnh bị bức tử. Nhưng tới nay, chưa giải pháp nào phát huy hiệu quả. Tuy nhiên sắp tới, 1 dự án sẽ được đưa vào hoạt động, đang mang lại hi vọng hồi sinh con sông này.

Xem thêm