Nút thắt trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

15-06-2024, 06:14

Quốc hội đã đồng ý xem xét Luật đất đai sẽ có hiệu lực sớm từ 1/8 tới. Tuy nhiên, từ ¼ vừa qua, đã có 2 nội dung của Luật này có hiệu lực. Trong đó có điều 248 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, đã qua 2 tháng rưỡi, nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156 để đồng bộ theo điều 248 Luật đất đai 2024 vẫn chưa được ban hành khiến những vướng mắc, khó khăn về chuyển đổi mục đích đất rừng chưa được tháo gỡ.  

Xã hội

Đời sống

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm