Ô nhiễm nguồn nước, người dân sống bất an

11-06-2024, 11:23

Thời gian gần đây, nguồn nước tại các kênh thuộc xã Tân Đông và những xã xung quanh của huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) đang bị các nhà máy, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xả nước thải chưa qua hệ thống xử lý dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Quan điểm của UBND tỉnh Long An là bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ các tuyến sông kênh rạch, nguồn nước trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh cũng như sinh hoạt của người dân.

S Việt Nam

Long An

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm