Ổn định - Ưu tiên của Thủ tướng Modi trong nhiệm kỳ thứ ba

09-06-2024, 22:03

Giới phân tích chính trị Ấn Độ nhận định việc Thủ tướng Modi đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp đã gửi một thông điệp quan trọng tới các nhà đầu tư, đó là thông điệp về một chính phủ ổn định để tiếp tục theo đuổi những chính sách đối nội và đối ngoại vốn đã đạt được những thành quả nhất định trong 10 năm qua. Ghi nhận của phóng viên TTXVN thường trú tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Ấn Độ

Thế giới

Xem thêm