Pháp cảnh báo nguy cơ bạo lực do bầu cử sớm

24-06-2024, 20:30

Pháp có thể chứng kiến tình trạng bất ổn và bạo lực liên quan đến bầu cử, khi chiến dịch tranh cử bước vào tuần cuối cùng trước vòng bỏ phiếu đầu tiên. Đây là cảnh báo vừa được Bộ trưởng Nội vụ Pháp đưa ra ngày 24/6.

Xem thêm