Phát động Ngày đọc sách trong thanh niên

19-04-2024, 12:58

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên. 

Xem thêm