Phát hành Bộ tem "Ẩm thực Việt Nam"

08-10-2022, 06:40

Nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị và tinh hoa của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành 3 bộ tem chủ đề Ẩm thực Việt Nam trong 3 năm (2020, 2021, 2022) giới thiệu các món ăn nổi tiếng của 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Xem thêm