Phát huy giá trị Di sản Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ

27-04-2024, 17:48

UBND tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới”.

S Việt Nam

Ninh Bình

Du lịch

Xem thêm