Phát huy những giá trị văn hoá của mỗi địa phương, vùng miền

15-04-2024, 18:43

Ngày 15/4 tại trụ sở Quân khu 2, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ.

S Việt Nam

Phú Thọ

Chính trị

Địa phương

Xem thêm