Phát huy sức trẻ trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

02-04-2024, 20:39

Với vai trò là đại lý thu lớn nhất của BHXH Việt Nam trong những năm qua, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để truyền thông, vận động người dân và thu lại được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên của toàn hệ thống Bưu điện Việt Nam trên cả nước, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, góp phần mở rộng người tham gia và đảm bảo an sinh xã hội.

Xem thêm