Phát triển ngành hàng sầu riêng cần tránh “tham bát bỏ mâm”

18-05-2024, 12:09

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển ngành hàng sầu riêng, song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước sức nóng của loại vua trái cây và tình hình nhiễu loạn thị trường năm 2023, tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm, triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường sầu riêng niên vụ 2024, tạo đà phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm