Phát triển nguồn nhân lực phát triển vi mạch bán dẫn

29-02-2024, 22:02

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành bán dẫn nhưng cần nhanh chóng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp tiềm năng này. Đây là chủ đề của Hội nghị Phát triển nguồn nhân lực do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty Siemens EDA tổ chức ngày 29/2 tại Hà Nội.

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Sản phẩm mới

Xem thêm