Phát triển thương mại điện tử Việt Nam bền vững

01-12-2023, 18:02

Sau 10 năm phát triển, thương mại điện tử Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 16-30%/năm. Tuy nhiên, khái niệm "thương mại điện tử" còn khá xa lạ với người tiêu dùng, Số lượng nhà bán hàng ứng dụng thương mại điện tử chưa đa dạng và tốn nhiều công sức để có những đơn hàng đầu tiên. Để quy mô thị trường đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023, cần có những kế hoạch phát triển bền vững cho ngành này. Đây là nhận định của Bộ Công Thương tại Hội nghị “Phát triển thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề "Phát triển thương mại điện tử bền vững" diễn ra ngày 1 – 12 tại Hà Nội

Xem thêm