Phí xếp dỡ hàng hóa tại cảng Việt Nam thấp nhất Đông Nam Á

02-03-2023, 11:40

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam,  mức phí xếp dỡ hàng hóa mà doanh nghiệp cảng biển Việt Nam được hưởng chỉ bằng 1/3 chi phí mà hãng tàu thu từ chủ hàng - thấp nhất trong các nước Đông Nam Á.

Xem thêm