Philippines đứng đầu về tỷ lệ phụ nữ làm lãnh đạo

17-03-2024, 17:09

Theo một cuộc khảo sát gần đây, Philippines đứng đầu trong số 28 quốc gia ở các châu lục trong bảng xếp hạng về tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí quản lý cấp cao.

Xem thêm