Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA

01-08-2022, 13:35

Sáng 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Lee Yuan Siong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA (Hoa Kỳ)

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm