Phục hồi Cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ Đức Bà Paris

27-05-2024, 18:17

Theo truyền thông Pháp, nhà thờ Đức Bà Paris có thể là một phần của lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra trên sông Seine. Vì vậy, công tác trung tu công trình này đang được được đẩy nhanh. Tuần qua, cây thánh giá biểu tượng đã vươn lên trở lại trên nóc dàn hợp xướng của nhà thờ, sau gần 5 năm trùng tu.

Xem thêm