SHB hợp tác với Đại học Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo

26-09-2023, 21:00

Ngày 26/9, tại Hội trường Đại học Thái Bình đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng SHB và trường Đại học Thái Bình.

Xem thêm