Quản lý xe hợp đồng, nâng chất lượng vận tải khách

18-12-2023, 18:33

Thời gian qua, tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình tuyến cố định diễn biến phức tạp và gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng, vì vậy "Quản lý xe hợp đồng, nâng chất lượng vận tải khách: Cần siết hay mở?” là nội dung chính của buổi tọa đàm tổ chức ngày 18/12 nhằm đưa ra các giải pháp quản lý tốt hơn loại hình này.

Xem thêm