Quan tâm đến lợi ích của người lao động khi di dời Cảng Hoàng Diệu

09-11-2023, 22:19

Khu vực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hoàng Diệu thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chính là nơi ghi dấu sự hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng trong gần 150 năm. Để phục vụ sự phát triển chung về hạ tầng giao thông, đô thị khu vực nội đô thành phố Hải Phòng, Cảng Hoàng Diệu đã chuẩn bị các điều kiện để di dời. Mong muốn lớn nhất của tập thể lãnh đạo, người lao động tại Cảng Hoàng Diệu giai đoạn này chính là sự phối hợp tối ưu nhất từ các đơn vị liên quan để ổn định sản xuất của doanh nghiệp, tránh tổn hại đối với người lao động.

S Việt Nam

Hải Phòng

Kinh tế

Xem thêm