Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, chống bệnh dại

10-04-2024, 11:42

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, chống bệnh dại. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân, người đứng đầu còn chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dại. Đặc biệt là những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại dưới 10% và có người chết do chó mắc bệnh dại cắn.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Xem thêm