Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt Liệt sỹ

23-05-2024, 21:38

Sáng 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả tại Lào.

S Việt Nam

Quảng Bình

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm