Quảng Nam gặp nhiều khó khăn khi hoàn thiện đường ven biển

09-05-2024, 17:29

Sau hơn 4 tháng triển khai thi công, Dự án thành phần 1, hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công, đến nay còn gặp nhiều khó khăn, nhiều “nút thắt”, nhất là về mặt bằng thi công; nguyên vật liệu san lấp.

S Việt Nam

Quảng Nam

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm