Quảng Nam miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo tỉnh

08-04-2024, 13:14

Sáng ngày 8/4, HĐND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 21 để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

S Việt Nam

Quảng Nam

Chính trị

Địa phương

Xem thêm