Quảng Ninh nỗ lực giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư

24-01-2024, 11:51

Thị xã Quảng Yên là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất tỉnh Quảng Ninh, để thu hút các dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh, Quảng Yên phải thực hiện khối lượng giải phóng mặt bằng lớn để giao cho các chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn bởi hoạt động này chạm đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Kinh tế

Xem thêm