Quy chế thi mới vào lớp 10 công lập

20-05-2024, 06:30

Nhiều năm nay, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của thành phố Hà Nội áp dụng các quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tuy nhiên năm nay lần đầu tiên sẽ áp dụng quy chế thi mới.

Giáo dục

Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp 10 công lập

Xem thêm