Quyết liệt xử lý tình trạng 'báo hoá' tạp chí

03-10-2022, 18:16

Qua rà soát, theo dõi, Bộ TT&TT bước đầu phát hiện, xác định khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí. Bộ TT&TT đã rà soát, đánh giá, xem xét để chấn chỉnh toàn diện, mọi mặt hoạt động của cơ quan báo chí có dấu hiệu “báo hoá” tạp chí, “tư nhân hoá” báo chí và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Xem thêm