Ra mắt chuỗi hoạt động "Ready for Next 2022"

30-11-2022, 15:17

Sáng 4/11, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ra mắt chuỗi chương trình Ready for Next 2022 "Sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững của cộng đồng”. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Giáo dục

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm