Rừng ngập mặn chết hàng loạt

19-03-2024, 11:22

Hơn 5 ha trong tổng số hơn 20 ha rừng ngập mặn được ví như tấm khiên vững chắc bảo vệ cho cư dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong mỗi mùa mưa bão đã bị chết. Theo đó sinh kế của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn, khả năng phòng chống thiên tai cũng giảm rõ rệt. Trong khi đó, diện tích rừng ngập mặn bị chết chưa có dấu hiệu dừng lại.

S Việt Nam

Quảng Nam

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm