Sáng kiến giúp người vô gia cư chống chịu nắng nóng

29-02-2024, 22:02

Trong bối cảnh nắng nóng vào mùa Hè ngày càng gay gắt ở Australia, một nhóm nghiên cứu Đại học Sydney đã có sáng kiến giúp bảo vệ người vô gia cư - một trong những đối tượng yếm thế dễ bị tổn thương nhất.

Xem thêm