Sáng kiến nhỏ, lợi ích lớn

25-07-2022, 19:30

Với truyền thống phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động và sản xuất, trung bình mỗi năm Truyền tải điện Đông Bắc 1 có từ 4-5 sáng kiến được Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ghi nhận. Những sáng kiến nhỏ bắt nguồn từ lao động sản xuất đã phát huy hiệu quả như thế nào?

Xem thêm