Saudi Arabia công bố lý do dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu thô khai thác

13-02-2024, 06:53

Ngày 12/2, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết việc nước này quyết định tạm dừng kế hoạch tăng cường năng lực khai thác dầu thô là nhằm tập trung triển khai sáng kiến kết hợp chuyển đổi năng lượng với chương trình năng lượng bền vững, đồng thời khẳng định Saudi Arabia có đủ năng lực để hỗ trợ thị trường dầu thế giới.

Xem thêm