Saudi Arabia nêu điều kiện thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Israel

07-02-2024, 20:05

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 7/2 cho biết đã thông báo với phía Mỹ về lập trường của nước này trong việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Israel. Theo đó, hai bên chỉ có thể thiết lập quan hệ ngoại giao sau khi thành lập được Nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 và Israel phải ngừng các chiến dịch tại Dải Gaza.

Xem thêm