Siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

22-05-2023, 18:59

Thời gian qua, nhiều đường dây mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đã bị công an các địa phương triệt phá. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý, sớm phát hiện và xử lý nhiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn.

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Pháp luật

Pháp đình

Xem thêm