Siết quy định số lượt chuyến để hạn chế xe khách bỏ bến

19-05-2024, 06:42

Từ ngày 1/6 tới, xe khách tuyến cố định không đảm bảo đủ 70% số lượt chuyến/tháng sẽ bị thu hồi lốt. Điểm mới này trong Nghị định 41 năm 2024 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lốt “ảo” tại các bến xe.

Xem thêm