Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

03-05-2024, 18:48

Ngày 3/5, tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức Sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo buổi sơ duyệt.

Chính trị

Xã hội

Hào khí Điện Biên

Xem thêm