Số ngày trên 30 độ C tại London ngày càng tăng

08-05-2024, 17:44

Theo nghiên cứu của Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế của Anh, số ngày trên 30 độ C tại thủ đô London đang ngày một tăng lên, đòi hỏi chính phủ phải có hành động khẩn cấp để thích ứng với thực tế mới này.

Xem thêm