Sóc Trăng chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

08-04-2024, 20:23

Ngày 8/4, tại Sóc Trăng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, các vị sư sãi, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2024.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Xã hội

Đời sống

Xem thêm