Sớm khắc phục ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

15-05-2024, 17:35

Nhiều năm qua, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã trở thành điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường. Một số đoạn sông, kênh rạch thường xuyên có mức độ ô nhiễm vượt quá ngưỡng chịu tải của môi trường. Bộ TN&MT có buổi làm việc với các bộ, ngành và 4 địa phương có địa bàn thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải và một lần nữa nhấn mạnh: các địa phương cần quyết liệt sớm triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại đây.

Xem thêm