f
Tự động phát sau

Sơn La quan tâm đào tạo lưu học sinh Lào 

06-08-2022, 13:50

Trên miền đất mới, dù xa gia đình, bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa... nhưng với mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ Lào đã, đang học tập trên đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng đều là quãng thời gian khó có thể quên. Họ không chỉ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cho nước bạn Lào, mà còn là những “hạt nhân” góp phần gắn kết, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào anh em. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.