SpaceX phóng vệ tinh theo dõi khí methane trên không gian

05-03-2024, 13:06

Ngày 4/3, công ty thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã phóng một vệ tinh theo dõi các vấn đề liên quan đến khí mê-tan trên không gian. Các chuyên gia kỳ vọng vệ tinh này sẽ cung cấp nhiều chi tiết hơn về lượng phát thải khí metan, từ đó góp phần giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem thêm