Sự cố tấn công mạng giảm 33%

30-01-2024, 06:37

Trong tháng 1 năm nay, Bộ TT&TT cho biết đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 950 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 33% so với tháng 12 năm ngoái.

Xem thêm