f
Tự động phát sau

Sư đoàn 304 diễn tập với lực lượng dự bị động viên

04-10-2022, 20:15

Ngày 4/10, tại thao trường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 đã tổ chức diễn tập động viên, khôi phục lực lượng, diễn tập chiến thuật… với nguồn dự bị động viên được huy động từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.