Sư đoàn 304 diễn tập với lực lượng vũ trang địa phương

14-09-2022, 21:17

Ngày 14/9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 đã tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức huấn luyện diễn tập chiến thuật.

S Việt Nam

Vĩnh Phúc

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm