Sức sống làng thanh niên lập nghiệp trên dãy Trường Sơn

02-11-2023, 21:41

Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) là một trong 15 Làng thanh niên lập nghiệp được thành lập theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, và được Trung ương Đoàn đầu tư trong giai đoạn 2013-2020, nhằm thực hiện mục tiêu giãn dân trên đường Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Sau 6 năm đón các hộ thanh niên về lập nghiệp, ngôi làng nhỏ giữa núi rừng Trường Sơn đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế tại địa phương. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Xã hội

Xem thêm