Tam giác hướng nghiệp cho học sinh THPT

27-05-2023, 18:47

Ngày 27/5, Mạng lưới Quản lý Giáo dục không biên giới, trường đại học Phenikaa, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp đã khởi động dự án Tam giác hướng nghiệp hiệu quả năm 2023. Qua đó, nhằm đồng hành phát triển năng lực tự hướng nghiệp cho học sinh THPT thông qua: Trường THPT, trường đại học và doanh nghiệp.

Xem thêm