Tăng cung vàng miếng để xử lý chênh lệch giá

12-04-2024, 18:18

Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước biến động mạnh so với giá vàng thế giới, mức chênh lệch giá với thế giới luôn ở mức cao. Tại cuộc họp ngày 11/4, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước can thiệp kịp thời, xử lý "ngay và luôn" tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao  nhằm bảo đảm thị trường vàng ổn định, hiệu quả.

Xem thêm